Accessibility help
Hide this site

Service Delivery Manager - St Asaph

Published: 2 August 2016

Job Type: Service Delivery
Salary: £17,183.74 per annum (FTE £21,479.68 per annum)
Location: St Asaph, North Wales
Closing Date: 16 August 2016

Victim Support (VS) is the independent charity for people affected by crime in England and Wales. We work towards a world where people affected by crime or traumatic events get the support they need and respect they deserve.

We are looking for a Service Delivery Manager to join our team, based at our office in St Asaph. The working hours are part time, 30 hours per week, to be worked in agreement with your line manager.

The focus of this role will be to recruit, manage and develop volunteers who will support victims and witnesses of crime in order to maintain and improve service delivery standards and effectiveness. This will include ensuring that all case records are updated appropriately, developing and enhancing local key stakeholder relationships with a view to enhancing partnership working and identifying and assisting in obtaining local funding.

You will need experience of delivering a service and working directly with clients or service users, preferably in a statutory, voluntary or community work setting. You will need the ability to effectively manage and motivate a diverse group of volunteers.

Welsh language skills are essential for this role. A proven commitment to the voluntary sector would be an advantage.

On successful completion of probation your salary will increase to £17,715.20 per annum (FTE £22,144 per annum).

The successful applicant will be required to undertake police vetting.

The closing date for applications is 12pm on Tuesday 16 August 2016.

To apply, please download the application pack below. You should provide explicit evidence against the shortlisting criteria, which is marked in the person specification as (s). Due to the high volume of applications we receive, we will only contact people who have been shortlisted for interview.

Completed applications should be sent via email to Nick.Cooke@victimsupport.org.uk by the closing date. Any applications received after this time will not be considered.

We do not require assistance from any recruitment agency.

Victim Support welcomes calls from Textphone users via Text Relay.

 

Swydd: Rheolwr Darpariaeth Gwasanaeth

Lleoliad: Llanelwy, Gogledd Cymru

Oriau: Rhan amser, 30 awr yr wythnos,  dydd Llun i ddydd Iau

Cyflog: £17,183.74 y flwyddyn (FTE £21,479.68 y flwyddyn cyn diwedd y cyfnod prawf)

Elusen yw Cymorth i Ddioddefwyr sy’n cynorthwyo pobl i ymdopi â, a dod dros effeithiau troseddau.  Rydym yn chwilio am Reolwr Darpariaeth Gwasanaeth i ymuno â’n tîm, sydd wedi’i leoli yn y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr ym Mhencadlys yr Heddlu yn Llanelwy.  Noddir y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn llwyr gan Gomisiynydd Heddlu Throsedd Gogledd Cymru.

Prif bwrpas y rôl hon yw recriwtio, rheoli a datblygu gwirfoddolwyr i gefnogi dioddefwyr a thystion troseddau er mwyn cynnal a gwella safonau ac effeithiolrwydd y gwasanaeth.  Bydd hyn yn cynnwys sicrhau y cedwir yr holl gofnodion achosion yn briodol.  Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd hefyd ddatblygu a gwella perthnasau gyda rhanddeiliaid allweddol lleol gyda’r nod o wella gwaith partneriaeth ac adnabod a mynd ar ôl cyfleoedd am nawdd ariannol lleol.

Bydd angen profiad o ddarparu gwasanaeth a gweithio’n uniongyrchol â chleientiaid neu ddefnyddwyr gwasanaethau, gorau oll os yw hynny o fewn cyd-destun statudol, gwirfoddol neu gymunedol.  Rhaid bod â’r gallu i reoli a symbylu grŵp amrywiol o wirfoddolwyr.

Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Byddai ymrwymiad amlwg i’r sector gwirfoddol yn fanteisiol.

Ar ôl cwblhau’r cyfnod prawf yn llwyddiannus bydd y cyflog yn codi i £17,715.20 y flwyddyn (Cyfwerth ag Amser Llawn £22,144  y flwyddyn).

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus basio gwiriadau fetio’r Heddlu.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 hanner dydd, Dydd Mawrth 16eg o Awst 2016.

Downloads

back
to top

back
to top